Huishoudelijk reglement Ruitervereniging de Kamphorst (RVDK)

Om je overzichtelijk op de hoogte te brengen van onze huisregels en zodat nieuwe leden weten hoe de belangrijkste zaken binnen de vereniging in zijn werk gaan, heeft het bestuur dit huishoudelijk reglement opgesteld met o.a. de belangrijkste punten uit de statuten.

Ruitervereniging de Kamphorst

 • De Kamphorst heeft haar basis op Manege de Kamphorst te Hilversum.
 • Alle wedstrijden en evenementen van de vereniging worden op deze locatie georganiseerd.
 • Het doel van de vereniging is het promoten van de paardensport en het organiseren van wedstrijden.
 • RV de Kamphorst heeft sportiviteit en paardvriendelijkheid hoog in het vaandel.

Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

 • Nieuwe leden melden zich voor het lidmaatschap van de RV aan door een elektronische aanmelding via onze website. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar moet de aanmelding behalve door jezelf ook worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Je kunt alleen als lid van de vereniging worden toegelaten als je lid bent of lid gaat worden van de KNHS.
 • Je ontvangt via de mail een machtiging voor de automatische incasso van de contributie. Je aanmelding is pas definitief zodra wij de getekende automatische incasso retour hebben ontvangen.

Lidmaatschap

 • RV en PC de Kamphorst kent een jaarlidmaatschap van 1 januari tot en met 31 december en een eindejaarslidmaatschap voor nieuwe ruiters van september t/m december.
 • De contributie zal jaarlijks worden geïnd door een automatisch incasso.
 • Leden worden geïnformeerd via email of via de website.
 • Leden zijn direct lid van de KNHS. Door je KNHS lidmaatschap kun je op officiële wedstrijden uitkomen.
 • Lidmaatschap wordt zonder opzegging jaarlijks automatisch verlengd.

Startpas aanvragen en afmelden

 • Een startpas aanvragen en afmelden regel je zelf bij de KNHS. Je ontvangt de startpas en de factuur hiervan rechtstreeks van de KNHS.

Aanmelden en afmelden voor KNHS wedstrijden

 • Aanmelden voor een KNHS wedstrijd kan via het wedstrijdsecretariaat van RV de Kamphorst. Dit kan via email (wedstrijden@dekamphorst.nl).
 • Het wedstrijdsecretariaat zal ruiters waar nodig steunen en begeleiden.
 • Het kosteloos intrekken van een inschrijving is mogelijk tot 1 week voor de wedstrijd door een e-mail te sturen. Meld je later af dan de sluitingsdatum blijf je startgeld verschuldigd en ontvang je hierover een factuur.
 • Het inschrijfgeld moeten op de wedstrijddag voldaan worden via contante betaling of via pin.
 • Bij extreme weersomstandigheden beslist het bestuur in over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd.
 • Bij calamiteiten op de wedstrijddag zelf zal het bestuur en/of de eigenaar van de manege beslissen hoe te handelen.

Terrein regels

 • Gebruikers van het wedstrijdterrein dienen er voor te zorgen dat hun pony’s of paarden correct zijn ingeënt en beschikken over een geldig paardenpaspoort.
 • Het is niet toegestaan om paarden te longeren op het wedstrijd- en inrijterrein. Accommodatie beschikt over een longeercirkel.
 • Tijdens het rijden is een cap verplicht.
 • Niet deelnemende ruiters met een wedstrijdpaard mogen alleen stappen op het voorterrein.
 • Mest op het losrijterrein of parkeerplaats zelf even opruimen.
 • Afval in de vuilnisbakken, hou de accommodatie netjes.

Vrijwilligerswerk

 • Een vereniging kan niet zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Wil je ook een steentje bijdragen aan de vereniging door ons te komen helpen met een wedstrijd ben je natuurlijk meer dan welkom. Meld je aan via de mail (wedstrijden@dekamphorst.nl).

Afmelden lidmaatschap R.V. de Kamphorst

 • Afmelden van je lidmaatschap doe je schriftelijk, uiterlijk voor 15 november van het lopende kalenderjaar, zodat het verenigingssecretariaat de opzegging vóór 30 november kan doorgeven aan de KNHS. Zie tevens de statuten.
 • Wil je alleen van vereniging veranderen dan moet je dit ook voor 15 november bij ons aangeven.
 • Een opzegging van het lidmaatschap van KNHS die op of na 15 november door ons wordt ontvangen kan niet meer tijdig worden verwerkt. De kosten voor het nieuwe jaar met betrekking tot de KNHS blijf je dan aan ons verschuldigd!

Geschillen

 • Bij eventuele geschillen beslist uitsluitend het bestuur en een ieder dient zich bij de bestuursbeslissing neer te leggen.
 • Wanneer zich in de vereniging gevallen voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, dan zal het bestuur beslissen met inachtneming van de statuten van de vereniging en het reglement van de KNHS.

De complete statuten van de vereniging liggen ter inzage op het vestigingsadres en zijn op aanvraag in te zien. RV de Kamphorst valt onder de statuten van de KNHS regelgeving. Het bestuur kan dit huishoudelijk reglement wijzigen / aanpassen met inachtneming van de statuten RVDK en KNHS.

RV en PC de Kamphorst
t.a.v. de Ledenadministratie
Rading 117
1213 RM Hilversum
Email: info@dekamphorst.nl